Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 27.11.2020

Rekisterinpitäjä

Go-Rento Oy, 
Seuralantie 25
60200 Seinäjoki
Y-tunnus 353936-7
info@gorento.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Haapaneva-Hakamäki, Jenni Ojaniemi
+358449820194

Rekisterin nimi

Go-Rento Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Go-Rento Oy

 Tietojen luovuttaminen

Go-Rento Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Go-Rento Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Go-Rento Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää tietojaan sivustolle. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.